Visionbloggen

Upphandling, vitt och schyst

Vissa dagar kan jag känna att väldigt mycket energi läggs på att försöka mota bort dåliga förslag när jag hellre hade velat ha konstruktiva diskussioner om förbättringar. Idag har det definitivt inte varit en sådan dag, utan tvärtom en dag då vi har pratat om hur saker kan bli bättre. Jag och kollegorna Annelie Hagberg (välfärdspolitisk strateg) och Johan Berken (ordförande för Vision Stockholms stad) har tillsammans med andra från TCO-förbunden träffat borgarrådet Roger Mogert och pratat om ”Vita jobb”.

”Vita jobb” är en modell för offentlig upphandling som redan tillämpas i Malmö och som handlar om två saker:

  1. Att ställa konkreta krav på schysta och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling
  2. Att se till att dessa krav och andra upphandlingskrav följs

Om man uppfyller dessa två saker så har man ett bra verktyg både för att se till att stat och kommun får in sina skatter och sociala avgifter, men också att de anställda jobbar under rättvisa och bra villkor. Även för företagen finns något att tjäna på detta: Skötsamma företag som betalar skatt och kollektivavtalsenliga löner slipper riskera att missgynnas.

Tanken med ”Vita jobb” är att fackliga företrädare – som ändå är ute på olika arbetsplatsbesök – ska anlitas av kommunen som oavlönade konsulter med uppdrag att kontrollera om upphandlingsvillkoren följs. Det blir alltså en dubbel uppgift för den fackliga företrädaren: dels det vanliga fackliga uppdraget från medlemmarna och förbundet, men samtidigt också ett uppdrag från kommunen. Den fackliga företrädaren/kontrollanten kan alltså inleda förhandlingar om regler som berör medlemmarna bryts, men ska också rapportera till kommunen om den finns indikationer på att villkoren för upphandlingen bryts. (Ibland kan det ju också hända att dessa sammanfaller.)

Många arbetsgivarorganisationer är positiva till att kontrollerna skärps – deras medlemsföretag missgynnas om andra företag dumpar löner och villkor – men är skeptiska till att facken får de här dubbla rollerna. Och självklart kommer det ju att ställas höga krav på fackföreträdarnas noggrannhet och integritet, men det är viktigt att komma ihåg att deras uppgift som kontrollant bara är att undersöka och larma – inte att fatta några beslut. När det gäller upphandlingsfrågorna kommer dessutom fackföreträdarna att omfattas av samma tystnadsplikt som om de hade varit anställda av kommunen.

Min farhåga är snarare att facken riskerar att hamna i en gisslansituation om det blir en intressekollision mellan de anställda, företaget eller kommunen eller att facken riskerar att utmålas som syndabockar om något blir fel. Det kommer trots allt alltid att vara den upphandlande myndigheten som har det avgörande ansvaret.

På det stora hela är det dock väldigt positivt att uppföljningen av upphandlingar förbättras. I den bästa av världar skulle de upphandlande kommunerna och myndigheterna själva se till att anställa och utbilda personal med uppgift att sköta den här uppföljningen, men detta är absolut en pragmatisk metod som är värd att testa.

Rekommendera artikeln till en vän: