Visionbloggen

Upploppsraka i avtalsrörelse Svenska kyrkan?

Det börjar våras för slutfas i avtalsförhandlingarna med SKAO (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation). Avtalet om lön och allmänna anställningsvillkor löper ut sista mars och kommande vecka 13 lär bli intensiv med ett antal förhandlingstillfällen inplanerat. I dagsläget är det inte realistiskt att tro att avtalet är klart till sista mars, framförallt beroende på externa faktorer där industriavtalet http://www.industriradet.se/industriavtalet/ som är normerande på svensk arbetsmarknad påverkar. Men även beroende på att vi har frågor kvar att avhandla. Den enskilt största frågan är den om arbetstid.

Gällande arbetstid är jag nog inte den första att erkänna att regelverket i kollektivavtalet gällande arbetstid kan te sig en aning rörigt, även för den inbitne. Kyrkans verksamhet hanterar en mängd olika yrkesgrupper där Visions medlemmar finns representerade över hela linjen,. Dessa grupper har olika förutsättningar i utövandet av sitt arbete. Allt från personal med administrativa uppgifter till diakoner och präster för att nämna några. Att hitta ett regelverk som kan frigöra kraft till kyrkans viktiga verksamhet samtidigt som det tillgodoser individers och gruppers särskilda behov är utmanande.

Det kan finnas fördelar för våra medlemmar med en tydligare struktur om vad som gäller kring arbetstid. Visions linje är att värna om individens möjlighet till inflytande kring sin egen arbetstid. Vi vill se ett mänskligt arbetsliv där individ och kollektiv kan få balans mellan arbete och privatliv. Vi vill också bidra till att skapa förutsägbarhet där det går att planera verksamheten utifrån individens önskemål och samtidigt möta verksamhetens behov. Vi tittar på möjliga alternativa lösningar, kan det finnas en grundmodell som kan anpassas efter lokala förutsättningar?

För övrigt så märks det att vi börjar närma oss de sista ordinarie timmarna. Förhandlingsklimatet runt bordet har skruvats upp litegrann, där alla parter är måna om sina intressen. Jag är fortsatt positiv till att vi inom tid kommer ha en slutprodukt klar. Om någon undrar vad som händer om vi inte blir klara innan sista mars, i normalfallet så förlängs det nu gällande avtalet tills vi har ett nytt avtal på plats.

Vi närmar oss målgång, håll utkik här på bloggen och uppdatera dina kamrater på din arbetsplats.

 

Rekommendera artikeln till en vän: