Visionbloggen

Utvecklingssamtal, makt eller dialog?

Utvecklingssamtal. Ett positivt möte, med skratt och utbyte av tankar. Med fokus på resultat och individens utveckling. I samförstånd och dialog. Eller? Ett spänt möte. Där hierarkin tydligt framgår. Där chefen styr samtalet och vem som har makten lyser igenom i varje yttrande. Hur ser det ut hos dig? Alla strävar efter det första, men många hamnar i det sistnämnda. Varför? Utvecklingssamtal är ett otroligt effektivt ledarverktyg, om det används väl. Ett verktyg som kan få individer att växa och verksamheter att gå framåt. Efter att i tio år provat lite olika varianter och metoder har jag funderat mycket kring detta. Att som chef vara medveten om hierarkin som råder, det är en förutsättning. Att kunna tänka sig in i sin personals situation är ovärderligt. Att lyssna och försöka förstå. Att måna om människan och hens vilja. Jag har haft flera medarbetare genom åren som varit pressade och spända inför samtalen, även fast de vetat genom tidigare samtal att klimatet är och blir gott. Vad ger denna spänning? Vad löser den? Lite nervositet gör ingenting, men direkt oro minskar förutsättningarna för ett bra samtal. Jag uppmanar alla chefer som står inför utvecklingssamtal: Fundera en sväng över makten och hierarkin i samtalet. Bjud in. Var öppen. Lyssna. Vad kan du göra inför samtalet, under och efter, för att skapa rätt förutsättningar? Hur tänker du göra i årets samtal för att både du, individen och verksamheten ska få ut nytta, utveckling och glädje av samtalet?

Rekommendera artikeln till en vän: