Visionbloggen

Våra chefsmedlemmar håller inte med SKL

Vi är just nu inne i intensiva avtalsförhandlingar med SKL. I onsdags fick vi ett konkret helhetsbud som vi lämnade reaktioner på igår och nu i eftermiddag ska vi träffas alla förhandlare igen och se vad som ligger på bordet. Ett antal mycket viktiga frågor väntar fortfarande på acceptabla lösningar. Dagarna just nu är fyllda av några timmars förhandlingar, interna arbetsmöten, uppdateringar och avstämningar med  avtalsgrupp och förbundsstyrelse samt ganska mycket väntan. Idag tänkte jag fylle lite av detta utrymme som finns i väntan på nästa möte med att dela med mig av något som har gett oss på Vision råg i ryggen i vår hållning när det gäller sifferlösa avtal och det behov vi ser av löneökningar i sektorn. 

Eftersom SKL har drivit sin linje om ett sifferlöst avtal så otroligt hårt under årets förhandlingar blev vi lite nyfikna på vad våra medlemmar som är chefer och därmed arbetsgivarens företrädare på arbetsplatserna egentligen tycker i frågan. Menar de lönesättande cheferna att ett sifferlöst avtal för deras personal är den rätta vägen att gå för att få en fungerande löneprocess eller finns det andra frågor som är viktigare? Vi skickade ut ett par korta frågor till våra chefsmedlemmar i sektorn och fick snabbt in ca 1700 svar. Av dessa var det bara 14% som menade att ett sifferlöst avtal är rätt väg att gå. När vi sedan frågade om det fanns andra frågor som var viktigare fick vi in ca 25 sidor med fritextsvar fyllda med idéer. Dessa kretsar glädjande nog just kring de frågor vi lyft vid förhandlingsbordet, att få en tydligare, mer lättförståelig löneprocess där cheferna är mer delaktiga och har ett tydligare mandat i frågan om lönesättning. De uttryckte också en oro över att sifferlösheten skulle innebära att de inte kunde få ett tillräckligt utrymme att fördela bland sina anställda, att löneökningsutrymmet kort sagt skulle bli för litet. 

Vi frågade också om de trodde att de skulle kunna vara attraktiva arbetsgivare och rekrytera den mest kompetenta personalen med det löneläge som är idag. Här var det hela 82 % som svarade nej på den frågan. Våra chefsmedlemmar är alltså mycket tydligt oroade över att de inte ska kunna attrahera den personal som behövs under det pågående generationsskiftet i kommuner och landsting. Något som riskerar att drabba allmänheten, medborgarna som förväntar sig att våra välfärdsfunktioner ska fungera inte bara väl utan mycket väl. Ska socialtjänst, bibliotek, vattenförsörjning, infrastruktur och annat som vi tar för givet fungera behövs löner som inte är tusentals kronor lägre än vad den privata sektorn kan erbjuda!

Med det sagt är det strax dags att ge sig iväg till Hornsgatan och SKL igen. Hoppas ni har en skön fredagskväll i den sol jag tycker mig ana utanför sammanträdeslokalerna så återkommer jag här när jag har mer att berätta.

 • Ann-christine Wineback

  Gå inte med på ett sifferlöst tillsvidareavtal, stå på Er.

 • Lotta

  Hur har det gått?

  • Karl Lundberg

   Hej Lotta! Vi jobbar på för fullt, än finns det inga resultat att rapportera tyvärr.

 • Mamma_hellberg

  VÅGA VÄGRA SIFFERSÖST AVTAL!

 • Alex

  Sifferlöst avtal är fel väg att gå och riskerar att lägga ett väldigt lite utrymme för löneökningar som vi chefer ska hantera. 
  Löneprocessen är för svårhanterad och otydlig, särskilt med väldigt många direkt underställda medarbetare. Det är inte lätt att sätta individuella löner med ca 50 anställda.

 • Helena Toresson

  Kämpa på bara och ge er inte. Vi vill inte ha ett sifferlöst avtal!! Jag jobbar som läkarsekreterare och vi behöver verkligen en höjning av vår lön eftersom vi har fått mer avancerade arbetsuppgifter, vi gör ju mer än att skriva journaler. I Blekinge har Vision startat ett löneupprop med insamling av namnteckningar för att försöka påverka löneutveckling, hoppas att det ger något resultat.
  Helena

Rekommendera artikeln till en vän: