Visionbloggen

Vi vill ha ditt namn och behöver din röst

Om du inte redan har skrivit under så gå in på www.right2water.se och gör det nu.
Visions europeiska branschorganisation EPSU har sedan hösten haft gång i en vattenkampanj, där målet är att samla in en miljon underskrifter i de 27 EU länder.
Kampanjen har stor framgång, särskilt i Tyskland där man redan har samlat in en million underskrifter. På en månad har vi i Europa samlat in över 100 000 underskrifter och har idag över 1250000 online underskrifter samt en hel del underskrifter på papper. Tyvärr är detta inte nog, man måsta samla in ett minimum antal underskrifter fastställt av EU Kommissionen i minst sju länder. Men jo fler länder som når deras fastställda mål dess bättra och jo mer vikt får kampanjen. Så det finns fortfarande ett stort arbete att göra och det är här du kommer in. Genom din underskrift bidrar du och är med till att göra en skillnad. Och genom din röst kan du sprida budskapet och få andra att skriva på också. Har du Iphone eller Ipad kan dina kollegor, vänner och familj skriva på online och därmed säkra att vi i Sverige också når vårt mål på åtminstone 15 000 underskrifter.
Syftet med kampanjen är att få EU Kommissionen att ta initiativ till att säkra alla EU:s medborgare rätten till rent vatten och sanitet. Mer än en million människor i EU har inte tillgång till vatten och ungefär 8 millioner är utan sanitet.
European Citizens’ Initiative on Water – over 1 million signatures! är kampanjens slogan. EU föredraget givar EUs medborgare möjlighet för att utmana EU Kommissionen i en konkret fråga, t.ex. detta om vatten som en mänsklig rättighet. Genom att samla in en miljon underskrifter måste EU Kommissionen förhålla sig till frågan. Vi kan inte tvinga Kommissionen till att lagstifta eller ta ett bestämt initiativ, men vi kan tvinga dem till att ta frågan på dagordning. Samtidig är detta Medborgarinitiativ det förste i EUs historia och det kan också pressa Kommissionen. Så skriv under strax.

Rekommendera artikeln till en vän: