Visionbloggen

Vi vill ha en lag mot mobbing, nu!

Det finns en fallucka i svensk lagstiftning. I den falluckan ramlar den som är i negativ minoritet, underläge, på sin arbetsplats. När vi går i skolan får vi lära oss att mobbning är något så i grunden vedervärdigt och fel. Ett smutsigt och ovärdigt sätt att behandla varandra. Skolan har ett ansvar i att se till att förebygga mobbing, men också ett ansvar att åtgärda situationen för den mobbade och lagstiftaren har gett samhället ett ansvar att ge den som ändå blivit mobbad en chans att få sin sak prövad om skolan inte tagit sitt ansvar.
Så växer barnen upp till vuxna, till oss, och värderingarna omformuleras sällan till vad som är ett okej beteende i vuxenlivets klassrum och skolgårdar, dvs arbetsplatsen och fikarummen. Arbetsgivaren ska i likhet med skolan arbeta förebyggande enligt Arbetsmiljölagens krav, men i arbetslivet behöver inte den arbetsgivare som inte prioriterat det förebyggande arbetet eller åtgärdat påtalad mobbing så den slutar, stå till svars trots att anställda mobbas ut till sjukskrivning. I de sämsta fallen blir den som utsatts för den kränkande behandlingen blåttställd utan vare sig anställning, rehabilitering eller sjukersättning. Fylld av frågor om hur kan de jagat och plågat mig vara dom som har rätten på sin sida? Rätten att aldrig behöva ställas till svars? Rätten att kunna smita iväg sedan dom sparkat på mitt innersta, min värighet. I allra värsta fallen har anhöriga och vänner tappat orken att stötta den mobbade under en tid då hela världen rämnar och självkänslan och tilliten inte är densamma längre. Den sortens trakasserier kan man dock få ett extra skydd från och chans till prövning i domstol, om man lyckas föra i bevis att agerandet har att göra med att man tillhör några av de grupper som är diskrimineringsgrundande enligt diskrimineringslagen (DiskL), dvs kön, hbt-sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder och funktionshinder. Och det är ju bra. Men du kan tillhöra de grupperna men ändå bli trakasserad för att det går inte att föra i bevis att anledningen till agerandet har att göra med den för personen aktuella diskrimineringsgrunden. Så då är man istället mobbad, inte trakasserad enligt DiskL. Knäppt!

Det är för mig fullständigt obegripligt hur vi i ett demokratiskt land kan ha en lagstifning som inte ger alla ett skydd mot att någon eller några kan kränka en annan människas värdighet gång på gång tills den personen inte håller ihop längre, utan att ställas till svars.

Därför är jag väldigt stolt och glad över att jag och några kollegor fått prioriterat arbetstid till att ta fram ett konkret lagförslag mot mobbing i arbetslivet. För att få ett arbetsrättsligt verktyg som vi som fackförbund kan använda för att hjälpa de medlemmar som drabbas av mobbing.

Lagförslaget ska vi presentera på ett riksdagsseminarie tisdgen den 29 maj. Jag hoppas att våra lagstiftare, riksdagsmännen, finner detta intressent och ser prioriterar behovet av en lag. Jag hoppas att media intresserar sig och medverkar i att väcka debatten om vuxenmobbing igen! Jag hoppas att Visons lagförslag ska vara ett led mot ett samhälle där alla har rätt att bli värdigt bemött i arbetslivet.

 • Lina Eiserman Ålund

  Väldigt bra. Jag tillhör en av de som drabbats.
  Jag har motionerat i Lärarförbundet om att förbundet måste agera på ett sådant sätt att beslutsfattare på natonell nivå får upp ögonen för problemet, dessutom motionerade jag till miljöpartiets kongress om samma sak. Jag var kaxig nog att kalla lagen Lex Lina. Lokalavdelningarna i Härryda kommun både för Lärarförbundet och Miljöpartiet stod bakom motionerna. Jag hade ytterligare ett förslag om en ”Anställdas Ombudsman” dit man skulle kunna få saken objektivt prövad efttersom DO/Jämo inte kan lösa trakasserier och kränkningar när det inte sker diskrimineringar.
  Problemet tycks vara den ekonomiska frågan och hur man löser det med eventuellt ersättning. Miljöpartiet antog inte utmaningen på kongressen men många har reagerat på problemet. Jag har varit rätt aktiv i att försöka påverka och i min kommun Härryda (jag sitter i fullmäktige) inbjöd mp till et samtal kring problemet med tjänstemän och politiker – det blev ett bra samtal. Många politiker har tagit till sig problematiken och jag menar att man måste motionera, motionera, motionera…..
  Lina

 • Kerstinlovden

  Jag är glad för ett lagförslag. Idag är man totalt maktlös och får mot sin vilja se så mycket smuts i samhället som gör en mycket skada.
  Tack för att ni uppmärksammar problemen och försöker handlingskraftigt göra något åt det.
  Jag har själv medverkat i Maciej Zarembas bok ”mobbarna och rättvisan” och deltagit med min föreläsning på seminariet på Kalmar teater om hur det går till och i konstutställningen ”en dag fick jag nog” som gjordes av konstnär Agneta Strindinger.
  Idag orkar inte min kropp mer utan har drabbats av obotlig cancer. I grunden har jag posttraumatisk stressyndrom och jag tror själv att min kropp reagerar så här efter sex års helvete där bla Förvaltningsdomstolen gömt undran mina vittnesmål. Även om jag skulle få rätt nu i Kammarrättetn vet jag inte om jag lever och jag lämnar två föräldrarlösa barn efter mig och min ev ersättning går upp i rök.
  En som arbetat som socialarbetare i 22 år i Malmö och har mycket goda betyg. Blev utköpt med 490 000 kronor och advokatkostnader med 60000 betalda av Malmö Stad.

  Kerstin Roslind

 • S på Ö

  Bra jobbat VISION och Carola !

 • Mamrigare

  Skitbra :)))
   

Rekommendera artikeln till en vän: