Visionbloggen

Vilken är den viktigaste frågan inför en omorganisation?

Ett företags uppdrag och mål är självklart utgångspunkten när organisationen läggs fast. Men hur blir företaget lyckosamt och vad är den bästa organisationen?

Något jag vet alldeles bestämt är att jag arbetar bäst, är effektivast och gör bäst resultat när jag får arbeta utifrån mina drivkrafter. Jag är utvidgare vilket, enligt den Karriärmodell som Vision använder, bland annat innebär att jag tycker om att arbeta i team, vara kreativ och kontinuerligt bredda min kompetens. Jag tror detta gäller för alla människor, om vi får arbeta utifrån våra drivkrafter så mår vi bra och gör ett bra jobb.

De flesta branscher som Vision är verksam inom är mycket personalintensiva. Detta menar jag innebär att en av arbetsgivarens viktigaste uppgifter är att se till att medarbetarna mår bra och får utlopp för sina drivkrafter. Lyckas arbetsgivaren med detta leder det till effektiva medarbetare som når goda resultat. Arbetsgivaren når sina mål. Nyligen kom en undersökning som visar att näst efter Hälsan är jobbet viktigast för att vara lycklig. Undersökningen kan du läsa här. http://www.talarforum.se/artikel/talarforum/316/316/

Därför tycker jag att den viktigaste frågan inför en omorganisation är. Hur organiseraras verksamheten så att medarbetarna kan komma till sin rätt och få utlopp för sina drivkrafter?

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Företag och organisationer förändras i snabb takt. I denna förändring måste medarbetare hänga med. Ofta hörs från ledningshåll att den viktigaste resursen är medarbetarna. Men ibland är detta bara ord som sägs eller ord på ett papper. Ledningen vet att orden ska sägas men hur ser det ut i verkligheten.

Hur når vi bästa möjliga organisation utifrån utgångspunkten att medarbetarna skall få utlopp för sina drivkrafter och nå personlig effektivitet? En ledning som tar denna fråga på allvar tror jag kommer att leda en framgångsrik organisation.

Och varför inte vända på steken. Som facklig organisation kan vision vara proaktiv och i dialog med medlemmarna driva organisationsutveckling och förändring.  Att vara positiva till omorganisationer utifrån utgångspunkten att visions medlemmar i ännu högre utsträckning skall komma till sin rätt. Det är visions medlemmar som har yrkeskunskapen och kunskaper om sina egna drivkrafter. Här är Karriärcoachning ett viktigt redskap och här kommer arbetet med välfärdsfrågorna och yrkesfrågorna in. Vision kan ta täten i det lokala förändringsarbetet. Medbestämmande och delaktighet när det är som bäst.

Anmäl dig gärna till Karriärcoachning här. www.vision.se/karriar

Rekommendera artikeln till en vän: