Visionbloggen

Vilket samhälle är det vi vill ha?

Finns det någon som vet var EU:s sociala modell tog vägen? Efter att hört ungefär 15 case studies eller landrapporten på ILO konferensen om krisen och den offentliga sektorn har jag nämligen börjat tveka om den finns. Träffade min goda kollega Kalle Liivamägi från Rotal i Estland, han deltar också i konferensen. I hans land har man de senaste åren reducerat lönerna för de offentligt anställda, försämrat pensionerna och anställningsvillkoren i övrigt. Det är en sak, men nu planerar regeringen att ändra arbetsrättslagstiftningen således att tjänstemännen inte längre har rätt till att förhandla kollektiv och ingå kollektivavtal. Strejkrätten försvinner också och de offentliga arbetsgivares plikt att informera och konsultera de anställda i viktiga frågor ändras således att arbetsgivarna bara skall informera. Ingen konsultation, ingen involvering av anställda och fack.
Enligt de case studies som presenterades idag så ökar fattigdomen i stora delar av EU ganska markant. I Spanien hjälper Caritas och Röda Korset 2 millioner med mat och annat, det är en fördubbling på ett år. Men dem som i ökat grad får hjälp är inte de som vi vanligviss uppfattar som fattiga. Det är folk som bara för få år sedan köpte hus, hade jobb och var aktiva i samhället – nu marginaliseras de och utanförskapet ökar med osett hastighet.
I Grekland upphandlas cancermedicin inte längre och cancerpatienter får inte livsviktig medicin. I Rumänien har man stängt i tiotals sjukhus, i Spanien försvinner välfärdstjänsterna på landet och i England ökar fattigdomen i städerna t.ex. Manchester och Liverpool. I Ungern lämnar 500 till 600 av 800 nyexaminerat läkare landet om året.

Vad var det nu vi gärna ville?

Rekommendera artikeln till en vän: