Visionbloggen

Vision i Botswana

Ankommet till Gaborone i Botswana. Skall vara här de kommande dagar för att träffa Visions systerförbund i landet. Vision och de botswanska systerförbunden har ett gemensamt utvecklingsprojekt. Det har vi haft sedan 2010 och vi står nu inför att skulle avsluta projektperioden 2014-16.
Vårt projekt här i Botswana involverar tre systerförbund. De är alla medlemmar av vår globala fackliga organisation PSI (Public Service International). Våra systerförbund organiserar inom centraladministrationen, lokala myndigheter, hälso- och sjukvård samt allmännyttiga verk.
Projektets huvudrubrik är ”Promoting Quality Public Services for all”. Projektet handlar primärt om att starka de tre fackförbund, båda deras förhandlingskapacitet och deras kapacitet till att lobby och påverka arbetsrätten. Även att landet är ett relativt stabilt och pluralistisk demokrati så har regeringen genom många år betett sig ganska autoritärt och begränsat de fackliga rättigheter, bland annat rätten till att förhandla kollektivt. Landet har sedan självständigheten varit styrt av det samma parti, BDP (Botswana Democratic Party). Oppositionen har generellt varit splittret, även i de perioder där de faktisk har haft en viss styrka och storlek i Parlamentet. Regeringen har därför stort sett kunna göra som den ville och gjort vad den har kunnat för att trakassera fackets. Det ändrade sig markant med den stora strejken inom den offentliga sektorn i april 2011. Strejken varade i 56 dagar och tvang regeringen till förhandlingsbordet. Ett centralt förhandlingsråd inriktades med representanter från regering och facket. Och även att regeringen försökte allt för att undgå det så förhandlades fram ett kollektivavtal i 2014, ett avtal som reviderades i 2015. Valet till Parlamentet samma år pressade också regeringen. En samlat opposition gick till val och fick ungefär 40 % av rösterna.
Men projektet handlar också om jämställdhet, om att få flera kvinnor och unga engagerade i det fackliga arbete och i ledande positioner.
Vi träffade kamraterna i Botswana i december förra året också för utvärdera projektets resultater. Det blev en spännande träff – av två orsaker. Dels för att de berömmer vårt gemensamma projekt mycket högt och för de resultaten av projekten som de ser. Strejken i 2012, etableringen av det centrala förhandlingsråd och den förste kollektivavtal i 2014 som i övrigt omförhandlades då vi var i Botswana. Utvecklingen av deras förhandlingsförmågor som de anser vara mycket bättra än arbetsgivarna, fler kvinnor på ledande positioner, nya ledare, många unga som pressar på för att komma till. Dels på grund av interna diskussioner mellan våra systerförbund, diskussioner som bekräftade en sorts ny organisatorisk mognad (kanske också ett resultat av vårt projekt) till att diskutera politisk svåra frågor och dels att det finns oenigheder om bland annat samarbetet med regeringen (som arbetsgivare) förhållet till politiska partier och till oppositionen, strategi i förhandlingarna om kollektivavtal med mera.

Rekommendera artikeln till en vän: