Visionbloggen

Vision i Swaziland

Jag har en del gångar skrivit om Visions utvecklings- och samarbetsprojekt i Swaziland samt om det politiska och fackliga läge i landet senast i december förra året.
I Swaziland samarbetar vi med två fackförbund. Förbundet för offentlig anställda (NAPSAWU) och Vårdförbundet (SWADNU). Som i Botswana handlar vårt samarbetsprojekt primärt om kapacitetbyggande, att utveckla fackets förmåga att förhandla och försöka påverka regeringens politik och ledamöter av Parlamentet. Här är det viktigt att förstå, att Swaziland inte är en demokrati. Politiska partier är inte tillåten, ledamöterna i Parlamentet väljs som individuella kandidater. Ytterligare utser den enväldiga kungen ett betydande antal ledamöter av Parlamentet, regeringen och i ett vis mån administrationen.
Arbetsrätt- och terrorlagstiftningen begränsar fackets verksamhet och möjligheter för att representerar medlemmarna. Polisen trakasserar fackliga ledare och aktivister även att det verkar som om de ligger ganska lågt för tiden på grund av internationellt press från bland andra ILO och EU.
En väsentlig del i projektet handlar också om jämställdhet och om involvering av flera kvinnor i facket och på ledande positioner. Det ene av förbunden – NAPSAWU – har en bestämmelse i deras stadgar om 50 – 50 representation i styrelsen och på ledande positioner. Det har Vårdförbundet (SWADNU) inte, även att det förbundet består av 90-95 % kvinnor. Minnas en diskussion jag hade i december förra året då jag besökte landet med generalsekreteraren i Vårdförbundet om detta. Han kom med alla möjliga och omöjliga förklaringar och ursäkter för varför de inte hade en likande bestämmelse eller i praktisken hade en 50-50 representation i styrelse och på ledande poster. Det var en ganska tuff diskussion – i all vänskaplighed – där jag avslutningsvis sa till honom att han var i en position, där han kunna påverka och ändra på det förhållande. Om han ville. Tänker utmana honom igen i år i den frågan.
HIV/Aids som en arbetsmiljöfråga, utveckling av strategier för hälsan på arbetsplatsen och hur HIV/Aids frågan kan bli en del av avtalsförhandlingarna är ett annat viktigt element i projektet.
Vi avslutar nu en treårig projektperiod som vi de kommande dagarna skall utvärdera. Vi önskar för vår del att fortsätta samarbetet i 2017 och fram.

Rekommendera artikeln till en vän: