Visionbloggen

Vision i Turkiet

Har nu anlänt till Ankara för årets sista projektutvärderingsmöte. Vision har länge samarbetat med systerförbund i Turkiet. Vi har sedan 90-talet har vi haft projektsamarbete med 8 till 10 fackförbund som både organiserar i den offentliga såväl som i privata sektorn.

Jag har genom åren skrivit en del om Turkiet på Visionbloggen, senast i oktober förra året. Då jag idag kollade vad och när jag senast skrev om Turkiet på Visionsbloggen och vad jag i övrigt hade skrivit genom åren, så såg jag till min stora överraskning att jag faktisk inte har skrivit så mycket om själva projektsamarbetet utan mest om den politiska och fackliga utvecklingen i landet. Det har hänt mycket de senaste åren så det finns all anledning till att berätta om den oroväckande utveckling som inträffat i Turkiet. Jag kommer också berätta om det aktuella läget. Men först ett par ord om vårt projekt som påbörjades 2014 och som nu avslutas.

Under de här tre år från 2014-2016 har vi haft ett fokus – att organisera folk i osäkra anställningar och förbättra deras lön och anställningsvillkor. Alla aktiviteter i projekten har syftat till:

  • Att organisera anställda med osäkra jobb. Då vi redan 2008 och 2009 började rikta ljuset mot denna hastigt växande grupp trodde ingen på att det var möjligt att organisera dem. Dels var det lagstiftningsmässiga problem och dels hade de flesta förbund ingen erfarenhet med att organisera inom detta område. När AKP (Erdogans parti) kom till makten 2002 börjades en outsourcing och privatiseringsprocess som innebar att offentligt anställda fick ny arbetsgivare, förlorade fackliga rättigheter som rätten till att organisera sig, fick försämrade löner och villkor och framför allt fick kortvariga anställningar. Ibland så korta som ett års anställning. Sedan dess, och särskilt de senaste åren, har de fackliga organisationerna organiserat 10 000-tals anställda i dessa osäkra jobb inom ramen för vårt projekt.
  • Att förbättra villkoren för anställda i osäkra jobb. Här finns två vägar – den ena är via kollektivavtal och den andra, och jag tror det rör de flesta, att flytta dem tillbaka till fast anställning i staten. Ofta har facket fått gå till domstol för att få rätt att förhandla kollektivavtal innan de över huvud taget kunnat börja jobba för att förbättra villkoren. Men facket har också fått gå till domstolen för att göra det möjligt att flytta folk tillbaka till statliga jobben. Det finns lagstiftning i Turkiet som sätter ramen, och som begränsar statens möjligheter, för att outsourca offentliga tjänster. Och här är det fackets tolkning att staten (läs regeringen) bryter mot lagstiftningen. Ofta får facket medhåll vid domstolen och konsekvensen är att de outsourcade jobben skall tillbaka i statligt regi. Ett av förbunden i vårt projekt har nyligen organiserat ungefär 10 000 nya medlemmar genom just att få outsourcade jobb tillbaka till staten och därmed säkrat medlemmarna tillsvidareanställning och klart bättre löner och anställningsvillkor.

Det betyder att alla konferenser, seminarier och lokala workshops har handlat om osäkra anställningar, om best practices, att lära av varandra, att utveckla verktygen och metoder till att nå målen.

Undantagstillståndet i Turkiet, som nyligen blev förlängt och som förväntas sträcka sig långt in på det nya året, har gjort det fackliga arbetet mycket svårare. Regeringen använder helt medvetet undantagstillståndet till att försämra villkoren och attackera facket. Många medlemmar har fått sparken, bland dem många fackliga ledare och aktivister. Fackföreningskontor har blockerats och ännu värre är att fackliga ledare dödats och andra fängslat.

Undantagstillstånden har också drabbat vårt projekt. Flera aktiviteter har inte gått att genomföras. Särskilt i kommuner där regeringen har avsatt borgmästaren och tagit kontroll över administrationen i kommunen. Andra aktiviteter har ställts in på grund av hot och trakasserier. En del andra har lyckligvis kunnat genomföras och samlat sett över hela perioden 2014-2016 har projektet varit framgångsrikt.

Rekommendera artikeln till en vän: