Visionbloggen

Vision på plats i Tunisien

Har anlänt till Tunis för att träffa systerförbund i Tunisien och Egypten. Vi har tillsammans med Kommunal ett utvecklingsprojekt med 13 förbund i de två länderna. Projektet började 2014 och är nu i sitt avslutande skede. Vi skall därför utvärdera projektet och också försöka att planera för framtiden.

Vision har varit involverad sedan 2012. Ganska snabbt efter den ”arabiska våren” inledde vi diskussioner med den svenska ambassaden i Kairo och Sida, Sveriges biståndsmyndighet, om att starta upp ett projekt under rubriken ”Public service trade unions strengthening democracy, collective bargaining and social justice in the Arab countries” vilka var Egypten, Tunisien, Libanon och Jordan. Efter ett långt förarbete drog projektet i gång 2012. Sedan 2013 har vi emellertid fokuserat på Egypten och Tunisien.

Jag har i flera fall skrivit om projektsamarbetet i dessa länder, senast i februari i år.

Villkoren i Egypten och Tunisien är väldigt olika varför vi i projektet också har olika mål, innehåll och förväntningar på vad vi kan åstadkomma.

I Egypten handlar det väldigt mycket om kapacitetsbyggande och i Tunisien om att utveckla den offentliga sektorn, välfärdstjänsterna och kvinnors och ungas engagemang i demokratiska fackförbund.

I Egypten fokuserar vi på att bygga upp och utveckla de oberoende fackförbund och fokuserar på rätten att organisera sig, att bilda fria och oberoende fackliga organisationer som fritt kan organisera och rekrytera samt finansiera sin egen verksamhet. Projektet har ägnat mycket tid på att stoppa ny arbetsrättslagstiftning och lobbyarbeta för ändringar i existerande lagstiftning för att säkerställa de fackliga rättigheterna. I januari i år lyckades facket att stoppa ett förslag till ny arbetsrättlagstiftning som skulle fått stora konsekvenser för de oberoende fackförbunden. Sedan har regeringen ökat trakasserierna mot facket, fackliga ledare och aktivister samt försökt att få igenom nya ändringar av arbetsrättslagstiftningen. Det handlar nu mera än någonsin om fackets överlevande.

I Tunisien fokuserar vi på att stärka kvinnor och ungas representation i fackförbundens beslutfattande organ på lokal, regional och nationell nivå. Samt att främja offentliga tjänster av hög kvalitet i samarbete med NGOs och media. I Tunisien har man primärt ägnat tid på att införa kvoter för kvinnors representation i fackförbunden och i centralorganisationen. I flera fackförbund har man lyckas att få kvoter som säkrar åtminstone 20 % kvinnlig representation i förbundens ledning. I centralorganisationen som har sin nationella kongress i januari nästa år föreslår man en ändring av organisationens stadgar som man säkerställa åtminstone 30 % av kvinnor i den nationella ledningen. Samtidig föreslår man att det sker redan från kongressen i januari och inte avvaktar att de nya stadgarna träder ikraft på den efterföljande kongressen. Det kan kännas mindre ambitiöst med mål som 20 och 30 %, men för kvinnorna i Tunisien är det en stor seger som de kämpar väldigt engagerat för.

Rekommendera artikeln till en vän: