Visionbloggen

Visions avtal klart – Svenska kyrkan 2017

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Det föregående avtalet löpte ut sista mars och vi kan nu äntligen konstatera att vi har ett nytt avtal på plats.

Avtalet är 3 årigt och innebär löneökningar i takt med övrig arbetsmarknad och möjlighet till en god löneutveckling. Avtalet sett till 3 års perioden genererar löneökningar på 6,5%. Fördelat över åren:

2017 – 2,2%, 2018 – 2,0% och 2019 – 2,3%.

Löneavtalet som sådant består fortsättningsvis och utgångspunkten är att lönen ska vara individuell.

Villkorsförbättringar i avtalet är bland annat:

Semesterväxling – En öppning för Visions medlemmar att växla in semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Det här är en villkorsförbättring som Vision drivit på för i flera år och som varit efterfrågat från våra medlemmar. Centrala avtalet öppnar upp för lokala avtal kring detta. Vi ser det som en framgång och en möjlighet för individen att flexibelt kunna välja mellan ett extra påslag i semesterkassan alternativt ett par fler lediga dagar. I slutändan möjliggör denna förbättring att individen oavsett ålder och privata livsval kan få mer ledig tid och inflytande över sitt arbetsliv.

Föräldrapenningtillägg – Framöver kommer föräldrar ha rätt till föräldrapenningtillägg från och med första anställningsdagen. Tidigare fanns en kvalifikationstid på ett års anställningstid. I och med denna förändring så tar vi gemensamt ansvar för att Svenska kyrkan kan vara en arbetsplats som främjar föräldraskap och bidrar till attraktionskraften att jobba inom området, även för personer i föräldrasituation.

Årsarbetstidsmodell – Det kommer finnas en möjlighet för lokala parter att träffa kollektivavtal om årsarbetstid. Vision ser  årsarbetstid kan vara en fungerande modell för verksamheter inom Svenska kyrkan. Visions intresse ligger framförallt i att individen ska ha möjlighet till inflytande kring sin arbetstid och ge utrymme för flexibilitet. En förutsättning för införandet av årsarbetstid är att det tecknas lokala avtal. Parterna har därför utformat en central rekommendation om vad lokala parter bör ha i åtanke vid samtalen om detta. Viktiga frågor är bland annat årsarbetstidsmått, avstämningar kring arbetad tid, hur arbetet fungerar och hur särskilda ersättningar ska regleras.

AVG – ­I syfte att utveckla avtalet och föra konstruktiva samtal i frågor som Visions medlemmar ser som viktiga under rådande avtalsperiod. Så införs en så kallad avtalsvårdsgrupp. Gruppen kommer under  avtalsperioden bland annat prata om hur vi kan åstadkomma friskare arbetsplatser inom Svenska kyrkan.

Överlag har vi tagit flera positiva steg och infört förbättringar i och med årets avtalsrörelse. Det är min övertygelse om att Vision även fortsättningsvis kan bygga vidare kring en bra konstruktiv dialog med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

För mer info kring det nya avtalet som Vision tecknat gå gärna in på avtalet 2017.

Jag vill rikta ett särskilt tack till den avtalsgrupp som varit rådgivande i processen kring ett nytt avtal.

Till dig som medlem, prata gärna med dina kollegor om avtalet. Prata gärna med din lokalavdelning inom stiftet. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Nu snart kommer en sommar där vi får tid för reflektion och att ladda batterierna. Redan nu är tiden för att informera om det nya avtalet och öka möjligheterna till ett bra arbetsliv för Visions medlemmar inom Svenska kyrkan!

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: