Visionbloggen

Yrkanden och löneavtal

Vi har nu haft vår andra sittning tillsammans med Arbetsgivaralliansen inom bransch vård och omsorg. Under vår första träff där samtliga parter närvarade gick vi igenom respektives yrkanden. Från den fackliga sidan finns vissa gemensamma nämnare där ett sådant yrkande är ett förtydligande av löneavtalet.
Lönen spelar en stor roll både för företag och medarbetare. För företaget är det en stor om inte till och med den största kostnadsposten och för den anställda dess inkomstkälla. Lönen måste därför hamna i fokus och det forum som hanterar lönen är löneprocessen som regleras i det centrala avtalet. Ett otydligt löneavtal riskerar att öppna upp för egna tolkningar och i värsta fall feltolkningar. Ett centralt löneavtal som tydligt presenterar de olika stegen är en förutsättning för en lyckad lokal process.

Motparten har yrkat på en ny anställningsform där arbetsgivaren ska kunna anställa på visstid utan möjlighet till tillsvidareanställning. Detta ska gälla i verksamheter med externt finansierade medel med snabb uppstart och nedläggning. Vision har i dagsläget inte svarat på yrkandet dock går det emot vårt yrkande om att öka tryggheten för de utan fast anställning genom att visstidsanställning övergår till fast anställning efter två år oavsett anställningsform. Tidningen Vision skrev nyligen om otrygghet och visstidsanställningar.

Alliansen har även presenterat ett yrkande om att inskränka dygnsvilan till 9 timmar mot idag 11 timmar.

Vi har två yrkanden som även ligger som lagförslag och det är yttrande- meddelarfriheten samt årliga lönekartläggningar. Argumenten från arbetsgivarsidan är bland annat just att det eventuellt kommer regleras i lagstiftning och att vi ska avvakta och se. Att något är reglerat i lagstiftning samt förstärkt i ett kollektivavtal är inget ovanligt och vi föregår gärna eventuell lagstiftning.
Nästa vecka ska vi djupdyka i löneavtalet och Visions förhoppning är att vi tillsammans kan presentera ett tydligare avtal.
Fortsättning följer och alla era åsikter är av värde.

Rekommendera artikeln till en vän: