Visionbloggen

Yrkesföreningarnas lov

Idag har Vision haft besök av Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR). Närmare nittio personer samlades i Visionssalen för att lyssna när amerikanska professorn Robin Deutsch pratade om konflikter i familjer. Jag är stolt över att Vision kan vara en arena för FSR och andra yrkesföreningar som tar ansvar för kompetensutvecklingen inom sin yrkesgrupp. Ideella organisationer med hög förankring i sina respektive professioner och som drivs av ett genuint intresse för sitt arbete.

Tyvärr, ja för det finns ett sådant med i bilden, värderas inte detta engagemang i den grad det förtjänar. Flera yrkesföreningar har förmedlat till mig att deras medlemmar inte tillåts åka till utbildningsdagar som föreningarna arrangerar. Detta trots att årets utbildningsbudget inte är slut.

För mig går det inte ihop. Personal som arbetar med kvalificerat socialt arbete måste få fortbildning för att kunna upprätthålla sin professionalitet. Det är arbetsgivarnas ansvar. Vilka är bättre skickade att identifiera ny och behövlig kunskap än de yrkesaktiva själva? En extra bonus i sammanhanget är det kollegiala nätverk som bildas kring föreningarnas aktiviteter. Kontakter som personalen kan få hjälp av i sin arbetsvardag.

Kompetensutveckling är en professionell rättighet. Liksom yrkesföreningar är ovärderliga för en professions utveckling. FSR:s arrangemang här idag var ett ypperligt exempel på det. Jag kan bara önska att alla arbetsgivare fullt ut uppskattade deras och andra yrkesföreningarnas professionella drivkrafter.

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: