Visionbloggen

IT – i chefens tjänst? En rapport om chefers inflytande och digitala arbetsmiljö.

Hur ser egentligen chefens digitala arbetsmiljö ut? Vad har chefer för inflytande på IT-systemens utformning och planering av införandet av IT-systemen i verksamheten? Tycker cheferna att IT-systemen är ett användbart verksamhetsstöd och stödjer verksamhetsutvecklingen? Det var några följdfrågor när det gäller chefers digitala arbetsmiljö som vi gärna ville ha svar på när vi fick resultatet […]

Har kommunerna råd med chefsflykt?

Hur står det till med förutsättningar för våra chefer egentligen? Med jämna mellanrum dyker det upp signaler från flera delar av landet att chefer flyr vissa arbetsgivare. Och då är det inte en eller två chefer inom äldreomsorgen vi pratar om. Utan många. Från både ”mjuka” och ”hårda” verksamheter. Både från kvinnodominerade och mansdominerade. Och […]

Där det finns hjul finns det en väg!

Så uttryckte sig en facklig företrädare från facket i Ghana under en diskussion om fackliga rättigheter i Afrika och Arabvärlden. Diskussionen ägde rum i Gaborone, Botswana, på PSI:s (Public Service International, som Vision är medlem av) regionalkonferens för Afrika och Arabländerna. På konferensen deltar över 250 fackligt förtroendevalda från offentlig anställdas fackförbund från 33 länder. […]

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö – ett efterlängtat stöd för bättre hälsa.

Arbetsmiljöverket har idag tagit ett glädjande beslut om att ge ut en ny föreskrift som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om det vi nog alla vet påverkar vår hälsa, dvs stress, konflikter, mobbning och arbetstidens förläggning. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har en stor betydelse för Visions medlemmar, men det har […]

Att våga lyfta de duktiga

Feedback – hur känner du när du hör det ordet? Positivt? Eller väcker det dåliga samveten? Du vet så väl att alla i din personalstyrka vill ha mer feedback och att det är svårt att hinna med detta i tillräcklig omfattning. Efter att ha varit chef i några år landade jag i att det inte går att […]

Kategori:

Nytt förslag om upphandling och kollektivavtal – mycket som är bra, vissa saker kunde varit bättre

– Ett förslag som är handfast och skulle funka att tillämpa i praktiken. Sedan kan man såklart alltid önska sig mer, exempelvis att det skulle bli obligatoriskt med schysta anställningsvillkor vid alla sorters upphandlingar. Med andra ord, som utredaren själv skriver: Miniminivåer för löner och villkor minskar risken för dumpning och bör leda till ett […]

Inte chef längre, lätt som en plätt?

Så var det då gjort. Jag har klivit av chefsjobbet. 10 år på samma chefsjobb. Precis som jag alltid sagt när jag är ute och föreläser: 10 år på samma chefsjobb är max. Sedan ökar riskerna att en blir blasé, och för oengagerad. Så – i juni hade 10 år gått och det var dags. […]

Kategori:

Utvecklingssamtal, makt eller dialog?

Utvecklingssamtal. Ett positivt möte, med skratt och utbyte av tankar. Med fokus på resultat och individens utveckling. I samförstånd och dialog. Eller? Ett spänt möte. Där hierarkin tydligt framgår. Där chefen styr samtalet och vem som har makten lyser igenom i varje yttrande. Hur ser det ut hos dig? Alla strävar efter det första, men […]

ILO kräver reformer i Swaziland

Internationella arbetsorganisationen (ILO), som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, diskuterade läget i Swaziland på sin konferens (ILC) i början av juni. ILO är väldigt kritiska och kräver en rad reformer och förändringar i existerande lagstiftning om Swaziland skall leva upp till sina förpliktelser. ILO har bara diskuterat Swazilands brott mot ILO:s konvention 87 […]

Små framsteg i Swaziland

Förhoppningsvis är Swaziland inne i en positiv utveckling. Vi ser framsteg på ett par områden, små framsteg, men ändå framsteg. Ett av de viktigaste är registreringen av den fackliga centralorganisationen i landet TUCOSWA (Trade Union Congress of Swaziland) som skedde nyligen. Efter flera år av trakasserier och godtycklig inblandning av polisen i deras verksamhet kan […]

Rekommendera artikeln till en vän: