Visionbloggen

Så långt, så väl

Är i Bryssel för att delta i EPSU:s styrelsemöte som äger rum de kommande dagar. Passade på tillfället att få en träff i EU Parlamentet för att dryfta offentlig upphandling. Som jag redan har berättat om tidigare har EU Kommissionen lagt fram till förslag till nytt direktiv om offentlig upphandling. Offentlig upphandling är ett viktig […]

Färre korta flygresor, ja tack

Idag är jag en extra glad miljösamordnare. Jag fick statistiken på Visions tjänsteresor med flyg för det första kvartalet i år. Finfina siffror var det, jämfört med tidigare år. Visions resepolicy säger att vi av klimatskäl ska avstå från att flyga om resan understiger 50 mil. En självklarhet, kan man tycka, med tanke på att […]

Sifferlöst, den enda vägens politik för SKL?

Idag har vi återupptagit förhandlingarna med SKL om nytt avtal. Inställningen från SKL är som tidigare nämnts att de vill ha ett sifferlöst avtal och får de inte det är SKL inte intresserade av att diskutera andra frågor än löneökningstakt för 2012. Under det påskuppehåll som vi har haft vid förhandlingsbordet har vi dock fört […]

Energiavtalet klart!

  Årets avtalsförhandling för KFS energibranschen är avslutad och igår undertecknade jag ett 1-årigt avtal som gäller från 1 april 2012. På samma sätt som tidigare är det ett sifferlöst avtal. I sifferlösa avtal är det viktigt med en väl fungerande och lättförståelig löneprocess och i det nya avtalet är det tydligare beskrivet hur lokal […]

Vi jobbar på övertid!

Övertid i den meningen att i månadsskiftet mars – april löpte samtliga branschavtal inom KFS ut. Eftersom vi ännu inte har undertecknat några avtal fortsätter förhandlingarna och så sent som idag har jag träffat KFS för att diskutera villkoren inom branschen turism och fritid. Som jag tidigare skrivit om vill KFS förändra ersättningarna för arbete […]

Låst förhandlingsläge med SKL

Som Visions ordförande Annika Strandhäll konstaterar i Dagens nyheter idag (finns än så länge inte på nätet) så är läget låst i förhandlingarna med SKL för tillfället. SKL har under hela förhandlingen fortsatt att driva frågan om ett sifferlöst tillsvidareavtal, något som för vår del är omöjligt att teckna med SKL. Det saknas förtroende i vår […]

Offentlig upphandling

En spännande dag i Bryssel är slut. Bra diskussioner i EPSU:s Public Service Network om offentlig upphandling. Det finns flera anledningar till att diskutera offentlig upphandling. Dels har upphandlingsutredningen i Sverige nyligen lagt fram sin första delbetänkande, dels har nya forskningsrapporten – båda i Danmark och i Sverige – satt fokus på effekterna av upphandlingen/konkurrensen […]

Välfärd hjärta fackligt arbete lika med sant

Visions medlemmar leder, utvecklar, planerar och administrerar välfärden. Vi finns i tusentals olika yrken som fixar att välfärden fungerar och levereras. Att det finns bra fackligt arbete runtom på våra arbetsplatser bidrar till välfärden på många olika sätt; Vi driver förutsättningar att göra ett bra jobb. Har vi rätt verktyg och bra arbetsvillkor kommer vi […]

Motioner och ekonomiutskott

Idag hade vi möte med det blivande ekonomiutskottet. Vi har tidigare träffats tre gånger och fått utbildning om förbundet, träffat personal som berättat om respektive avdelning bl.a. Idag har vi grundligt gått igenom den ekonomiska redovisningen. Även vi från förbundsstyrelsen, jag och Kalle Forsberg, får lära oss nya saker. Efter lunchen fick vi träffa chefen […]

Efter regn kommer solsken………

Kanske är det en symbolik som kan användas även för arbetet i avtalsrörelsen.  Om nu regn i det sammanhanget symboliserar att det går lite trögt och att vi inte har kommit så många steg närmare målet, ja  i så fall är väl solskenet att jag har en tro på att vi hittar en lösning som […]

Rekommendera artikeln till en vän: