Vi som bloggar

Faraj Abuiseifan 2 inlägg

Skriver om lön och avtalsförhandlingar med bl.a SKL

joakimharnesk 7 inlägg

Ombudsman på Vision. Bloggar med fokus på avtalsrörelsen med Svenska kyrkan och Fastigo.

Niklas Lindstedt 4 inlägg

Reporter på Tidningen Vision, som har fått ett stipendium från Journalistförbundet för att träffa politiker, fackfolk, forskare och aktivister i samband med presidentvalet i USA.

Linda Belhouchat 9 inlägg

Central ombudsman på Vision. Bloggar främst om avtalsrörelsen med fokus på SKL och Arbetsgivaralliansen bransch vård och omsorg.

Caroline Bleichner 4 inlägg

Jag är förbundsjurist på Vision, vilket bland annat innebär jag företräder Visions medlemmar i domstol och utreder arbetsrättsliga frågor. Jag skriver mest om juridik och arbetsrätt.

Åsa Tillberg 1 inlägg

Förbundsjurist

annelihagberg 5 inlägg

Välfärdspolitisk strateg som bloggar om bl.a. kvalitet i välfärden, upphandling, innovationer och annat viktigt inom välfärdsområdet.

Mikael Ruukel 19 inlägg

Jag jobbar som internationell sekreterare på Vision. Det innebär att jag har hand om våra relationer med fackförbund i andra länder och med de globala paraplyorganisationer som vi är med i, att jag opinionsbildar och omvärldsbevakar i internat...

Anna Nilsson 4 inlägg

Förbundsstyrelseledamot med stort engagemang i Fair-frågor både lokalt och globalt. Under 3 v nu ni Juni kommer jag att observera och i viss mån delta i ILO:s konferens som en del av Nordiska Geneveskolan. Skolan är ett samarbete mellan fackför...

Matteus Canevall 11 inlägg

Ombudsman och förhandlare på Vision. Bloggar om frågor med koppling till avtalsrörelsen med Svenska kyrkan.

Kristina Folkesson 26 inlägg

Socialpolitisk strateg, bloggar om socialt arbete

Affi Kölevik 34 inlägg

Processledare som älskar ledarskapsfrågor i alla dess former. Tycker att arbetsglädje är viktigt och funderar ofta och mycket på vad som får människor att känna motivation. Jag tror att med glad motiverad personal kan organisationer utföra s...

Carola Löfstrand 19 inlägg

Central ombudsman med prefixet arbetsmiljöstrateg/specialist samt avtalsansvarig förhandlare för Fastigo (kommunala fastighetsbolag). Jag jobbar med strategiska frågor och drivs av lösningsfokus som bidrar till ett hållbart arbetsliv där alla ...

Olof Ambjörn 8 inlägg

Arbetar som strateg på Vision för områdena mångfald, jämställdhet och arbetsmarknad

Dan Wandahl Nielsen 79 inlägg

Internationell sekreterare i Vision

Kjell Svahn 12 inlägg

Förhandlare på Vision

Kurt Blomqvist 11 inlägg

Ombudsman och förhandlare på Vision. Arbetar med att ta fram nytt villkorsavtal för våra medlemmar i kommuner, landsting/regioner och Pactaföretag. Har även förhandlingsansvar för löne- och villkorsavtal inom Arbetsgivaralliansens branschomr...

Karl Lundberg 16 inlägg

Biträdande förhandlingschef på Vision. Statsvetare med ett starkt samhälls- och organisationsengagemang som är stolt över att få vara med och jobba för en schyst löneutveckling för Visions medlemmar och mer jämställda löner i samhället....

Karin Neuhaus 11 inlägg

Visions miljösamordnare, som tror att vi som fackförbund kan gå före när det gäller miljö, klimat och ett hållbart samhälle. Jobbar också med kommunikation på Vision. Jag ägnar gärna fritiden åt mina husdjur, träna agility, vegetarisk ...